Programs

AAA Corporate Discount Codes

AAA CDP #'s


AAA CLUB NAME CDP# AAA CLUB NAME CDP#
AAA Akron Auto Club 3300115 AAA North Penn 3300222
AAA Alabama 3300101 AAA Ohio Auto Club 3300130
AAA Allied Group 3300007 AAA Oklahoma 3300212
AAA Arizona 3300005 AAA Oregon/Idaho 3300177
AAA Auto Club South 3300014 AAA Pioneer Valley 3300045
AAA Carolinas 3300111 AAA Reading-Berks 3300219
AAA Central Penn 3300195 AAA Schuylkill County 3300217
AAA Chicago Motor Club 3300020 AAA Shelby County 3300160
AAA Colorado 3300006 AAA Southern Pennsylvania 3300238
AAA Club Alliance 3300212 AAA South Dakota 3300241
AAA East Central 3300215 AAA South Jersey 3300071
AAA East Tennessee 3300243 AAA Southern New England 3300240
AAA Hawaii 3300018 AAA Southern New York 3300083
AAA Hoosier Motor Club 3300023 AAA Texas 3300252
AAA Hudson Valley 3300080 AAA Tidewater Virginia 3300258
AAA Michigan 3368965 AAA Washington 3300260
AAA Mid-Atlantic 3300212  AAA Western & Central New York  3300084 
AAA Minneapolis 3300057 AAA Wisconsin 3300270
AAA Minnesota/Iowa 3300049 Automobile Club of Southern California 3300004
AAA Missouri 3311845 Findlay Automobile Club 3300137
AAA MountainWest 3300005
AAA Nebraska 3300069
AAA New Mexico 3300072
AAA New York  3300097     
AAA Northampton County 3300188
AAA Northeast     3300240
AAA Northern California, Nevada & Utah 3300005
AAA Northern New England 3300036
AAA Northway 3300104
AAA North Dakota 3300113
AAA North Jersey 3300240Please note that our Privacy Policy changed on 5/17/2018. By continuing to use our websites, products, or services, you acknowledge that you have read and agree to the terms of the updated Privacy Policy and Terms of Use.